Przetarg nieograniczony

Ochotnicza Stra偶 Po偶arna w Katowicach-Zarzeczu
ul. Grota-Roweckiego 20
40-748 Katowice
NIP: 954-22-37-559

Nr sprawy: 1/OSPZARZECZE/2019
Rodzaj zam贸wienia: Dostawy
Typ zam贸wienia:zam. o warto艣ci nie przekraczaj膮cej prog贸w unijnych

Zakup samochodu ratowniczo-ga艣niczego z nap臋dem 4×4 dla jednostki
Ochotniczej Stra偶y Po偶arnej w Katowicach-Zarzeczu

Og艂oszenie o zam贸wieniu nr 562167-N-2019 z dnia 2019-06-18
Data sk艂adania ofert: 2019-06-26 聽 8:45
Miejsce sk艂adania ofert: Urz膮d Miasta Katowice, Wydzia艂 Zarz膮dzania Kryzysowego
ul. Francuska 70, 40-028 Katowice, pok. 208
Plik do pobrania: Ogloszenie_o_zamowieniu_BZP.pdf

Specyfikacja Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia
Plik do pobrania:SIWZ_samochod_OSP_Zarzecze.pdf

Za艂膮cznik nr 1a do Wymaga艅 Technicznych – Radiotelefony
Plik do pobrania: Zal.1a_radiotelefony.pdf

Za艂膮cznik nr 2a do Wymaga艅 Technicznych – Modu艂 Lokalizacji Pojazd贸w AVL
Plik do pobrania:Zal.2a_AVL.pdf

Za艂膮cznik nr 6 – Opis Przedmiotu Zam贸wienia GCBA 4×4
Plik do pobrania:Zal.6_GCBA_4x4.pdf

 

Pytania i odpowiedzi do zapyta艅:

Zmiany w SIWZ:

Informacja z otwarcia ofert przetargowych:

Og艂oszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia: