Zarząd OSP

Krzysztof Beczała
Łukasz Pyrcz
Tadeusz Rudek
Stanisław Krusz
Stanisław Pyrcz
Zygmunt Krawczyk

–    Prezes
–    Naczelnik
–    Zastępca Naczelnika
–    Sekretarz
–    Gospodarz
–    Skarbnik
–    Członek Zarządu
–    Członek Zarządu
–    Członek Zarządu

Komisja rewizyjna OSP

Andrzej Drzyzga
Tadeusz Cudak
Iwona Loska
–    Przewodniczący
–    Sekretarz
–    Członek Komisji